Sorteig carros de la compra 2023

El 25 d’octubre és el Dia del Comerç Local i per celebrar-ho ACECU sortejarà 15 carros de la compra.

  • Compra en 2 comerços d’ACECU.
  • Demana els segells i tira el tríptic del sorteig a la bústia del comerç.
  • Sortejarem 15 carros que seran per als qui contesten correctament a la telefonada d’ACECU.

 

Quan telefonem, preguntarem:

  • Sap vosté el que ACECU li vol regalar?

I ha de contestar:

  • El carro del comerç local

BASES DEL SORTEIG

L’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (ACECU) vol fomentar les compres al comerç local. Per això, es sortejaran 15 carros el 25 d’octubre de 2023, amb motiu del Dia del Comerç Local.

 

PUNTS:

1 – Per participar en el sorteig cal comprar en 2 comerços diferents d’ACECU entre el 5 i el 23 d’octubre de 2023 .

2 – Els comerços deixaran el seu segell en el fullet que es repartirà per a aquest sorteig. Quan el client tinga els 2 segells ha de deixar el fullet en una de les bústies que estaran disponibles en alguns dels comerços d’ACECU. 

3 – En el full de participació deuran estar ben complimentades totes les dades personals del participant que es demanen.

4 – Els participants deuran guardar-se els tiquets de compra dels 2 comerços d’ACECU, ja que en cas de guanyar el sorteig, deuran presentar-los. 

5 – El sorteig es celebrarà el 25 d’octubre de 2023 a la nit. Eixe dia ACECU anirà extraient paperetes. fins a un total de 15. En extraure una papereta li se telefonarà a la persona i ACECU preguntarà:

  • Sap vosté el que ACECU li vol regalar?

La persona deurà contestar immediatament:

  • El carro del comerç local.

En cas de no contestar correctament, la persona no resultarà guanyadora del carro i s’extraurà una altra papereta per telefonar a una altra persona. 

Si algun titular d’una papereta no contesta en eixe moment al telèfon, quedarà descartat i passarà a extraure’s altra papereta. 

ACECU entregarà 15 carros sempre i quan done temps fins a les 22 hores del 25 d’octubre de 2023, hora en que finalitzaran les telefonades i s’entregaran el nombre de carros que haja donat temps a sortejar i telefonar.

6 – Les dades de la papereta no poden donar peu a confusió. Qualsevol discrepància que poguera sorgir serà resolta per la presidència en el moment del sorteig, sense que puga ser recorreguda.

7 –  La persona agraciada ha d’acreditar-se degudament per a recollir el premi, amb la presentació del DNI o qualsevol document que l’identifique. 

8 -. Els participants en aquest sorteig deuran ser majors de 18 anys.

9 – Els comerciants associats a ACECU que vullguen participar han de fer-ho amb els segells de 2 comerços diferents al seu.

10 – Una mateixa persona no pot guanyar més d’una vegada.

11 – El simple fet de participar comporta el ple reconeixement i l’acceptació d’aquestes bases. Les bases poden estar subjectes a modificació en cas de sorgir un imprevist.

Contacta amb nosaltres

Tens algun dubte?

Segueix-nos a:

@acecu_cullera

@acecu.cullera